Om Store Ejlstrup Bed & Breakfast


Store Ejlstrup er opført år 1870 og fungerede som landbrugsejendom. I årene 1973-1975 blev dyreholdet udfaset og i 1987 blev landbrugsjorden bortforpagtet. I forbindelse med en større renovering af ejendommen i 1940-41, fik stuehuset kviste, og de oprindelige bygninger med bindingsværk og stråtag blev fjernet og erstattet af nye murstensbygninger med fast tag.Familien Tornehave købte Store Ejlstrup i 1997, samtidigt med, at den tilhørende landbrugsjord blev udstykket til parcelhusgrunde. Siden er stuehus og bygninger blevet renoveret og bliver det stadigt. Sidst med færdiggørelse af Bed & Breakfast-værelserne ”Sebastian”, ”Josefine” og Christoffer” i 2014.
***
Store Ejlstrup was built in 1870 and functioned as an agricultural property. In the years 1973-1975, animal husbandry was phased out and in 1987 the farmland was leased out. In connection with a major renovation of the property in 1940-41, the farmhouse was given dormers, and the original buildings with half-timbering and thatched roofs were removed and replaced by new brick buildings with solid roofs.The Tornehave family bought Store Ejlstrup in 1997, at the same time as the associated farmland was subdivided into single-family house plots. Since then, the farmhouse and buildings have been renovated and are still being renovated. Most recently with the completion of the Bed & Breakfast rooms "Sebastian", "Josefine" and "Christoffer" in 2014.
***
Store Ejlstrup wurde im Jahr 1870 gebaut und diente als landwirtschaftlicher Betrieb. In den Jahren 1973-1975 wurde die Viehzucht schrittweise eingestellt und 1987 wurde das Ackerland verpachtet. Bei einer größeren Renovierung des Anwesens in den Jahren 1940-41 erhielt das Bauernhaus Dachgauben, und die ursprünglichen Gebäude mit Fachwerk und Strohdächern wurden entfernt und durch neue Ziegelgebäude mit massiven Dächern ersetzt.Die Familie Tornehave erwarb Store Ejlstrup im Jahr 1997, als das dazugehörige Ackerland in Einfamilienhausgrundstücke aufgeteilt wurde. Seitdem wurden und werden das Bauernhaus und die Gebäude immer wieder renoviert. Zuletzt mit der Fertigstellung der Bed & Breakfast-Zimmer "Sebastian", "Josefine" und "Christoffer" im Jahr 2014.

Store Ejlstrup 1939

Store Ejlstrup 1948

Store Ejlstrup 1952

Store Ejlstrup 1957