Om Store Ejlstrup Bed & Breakfast


Store Ejlstrup er opført år 1870 og fungerede som landbrugsejendom indtil 1990. I forbindelse med en større renovering af bygninger og stuehus 1940-41 fik stuehuset kviste, og stråtaget på bygningerne blev udskiftet med fast tag.Familien Tornehave købte Store Ejlstrup i 1997, samtidigt med, at den tilhørende landbrugsjord blev udstykket til parcelhusgrunde. Siden er stuehus og bygninger blevet renoveret og bliver det stadigt. Sidst med færdiggørelse af Bed & Breakfast-værelserne ”Sebastian”, ”Josefine” og Christoffer” i 2014.
-#-
Store Ejlstrup was built in 1870 and was a farm until 1990. In connection with a major renovation of the farmhouse and buildings in 1940-41 the thatched roof was replaced with a fixed roof.The Tornehave family bought Store Ejlstrup in 1997, and simultaneously the agricultural land was parceled out. Since then Store Ejlstrup has been renovated. Recently with the completion of the Bed & Breakfast rooms “Sebastian”, “Josefine” and “Christoffer” in 2014.
-#-
Store Ejlstrup wurde im Jahr 1870 gebaut und war bis 1990 ein Bauernhof. Nach eine grössere Renovierung in 1940-41 wurde das Strohdach mit festem Dach ersetzt.Die Familie Tornehave kaufte Store Ejlstrup in 1997. Am gleichen Zeit wurde das Acherland parzelliert. Seitdem mit der Fertigstellung des Bed & Breakfast-Zimmern „Sebastian“, „Josefine“ und „Christoffer“ im Jahr 2014.
-#-

Store Ejlstrup 1939

Store Ejlstrup 1948

Store Ejlstrup 1952

Store Ejlstrup 1957